Muhasebe Modülü

Türev Tek Düzen Muhasebe Modülü

Genel Özellikleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimizin kendi bünyelerinde mali müşavir veya Muhasebe departmanlarına yönelik hazırlanmış Ticari Modüllerimizle veya Kurumsal Modüllerimizle Entegre çalışabilen Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun gelişmiş , esnek ve kolay kullanılabilen bir modülümüzdür.

Türev Tek Düzen Muhasebe Modülü broşürü için lütfen tıklayınız..

 • Tek Düzen Hesap Planı İçerir .
 • Klavye ile hızlı Kullanılabilme .
 • Hesap Planı Üzerinden Muavin,Aylık Mizan, Yardımcı Defter Gibi Hesaba İlişkin Listelere Ulaşabilme
 • Numaratör yardımıyla resmi defterlerin noter sayfaları ve defter numaralarını basabilme .
 • 255 Karakter Fiş Madde Açıklaması, 255 Karakter Fiş Genel Açıklama yapabilme.
 • Fiş Kopyalama Özelliği
 • Çıktı formatlarında istenilen şekil, font ve düzende Ayarlayabilme
 • Kullanıcılara Yetki verebilme ve yetkileri Ölçüsünde İşlem Yapabilmelerini sağlayebilme
 • Fiş işlemlerinde, hatalı kayıt girişlerinde kullanıcıyı uyarma veya tanımlı kriterler dışı veri girişini engelleyebilme
 • Muhasebe yevmiye fişlerinin tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri olarak takip edilebilmesi,
 • Yevmiye fişlerinde fiş geneline ve fiş satırlarına girilen kullanıcı tanım kodları ile istenilen şekilde özet ya da ayrıntılı analiz raporlarının düzenlenebilmesi,

Esnek Form Ve Rapor Tasarımı

Defterler

 • Defteri Kebir
 • Yardımcı Defter
 • Kasa Defteri
 • Yevmiye Defteri
 • Müfredatlı Yevmiye Defter

Tablolar

 • Ay İçi Hesap Özeti
 • Ay Sonu Hesap Özeti
 • Mizan
 • Kebir Mizan
 • Ayrıntılı Bilanço
 • Özet Bilanco
 • Adat

Mali Tablolar

 • Özet Gelir Tabloları
 • Ayrıntılı Gelir Vergisi
 • Geçici Vergi Ekli Gelir Vergisi
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kar Akım Tablosu
 • Yıllık Faaliyet Bildirimi
Call Now Button