Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Hesabı

Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Hesabı

Eğer kanun kapsamındaysanız kep adresinizi edininiz.

Kayıtlı Elektronik PostaAnonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacağından, tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için bu nevi şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunludur.

(Kep adresi yetkilisi sözleşmelere (kep edinmek için) onay verebilmek için e-imza yada mobil imza sahibi olmalı.)

MADDE 7/a-(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları zorunludur.

Bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.

Tebliğ ve Yönetmelikler

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

Bu sayfa bilgi amaçlıdır. Zamanla mevzuat değişebilir.

You may also like...

Call Now Button